Bestuursleden

Henk van der Linde (Penningmeester)
Lid van Finem sinds 2011.

Na 11 jaar externe accountancy heb ik mijn loopbaan voortgezet bij Shell (International) in Controller en Audit functies. Aansluitend ben ik 9 jaar directeur geweest bij KMPG (team Wijnstekers, voor sommige leden een oude bekende), waarna ik in 2004 interim activiteiten ben begonnen. In die tijd heb ik in vaste dienstbetrekking twee CFO-functies (waaronder Shell) uitgevoerd.
Sinds 2013 heb ik mijn focus verbreed naar privacy wetgeving, was ik docent aan een opleiding voor Functionaris Gegevensbescherming en heb ik die functie ook uitgevoerd bij enkele gemeenten.
Thans voer ik, als jonge pensionado, kleinere opdrachten uit, zowel financieel als privacy, en ben ik klankbord- en werkgroep lid bij NOREA. Omdat ik meer tijd heb en ik graag FINEM een kans wil geven, heb ik mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie.

Peter Hoiting (Bestuurslid)
Lid van Finem sinds ca 1990.

Na een periode als management consultant bij EY heb ik gewerkt als concerncontroller en in financiële directiefuncties bij NV Kon. Bijenkorf Beheer, daarna verschillende financiële directiefuncties a.i. bij uitgeverijen, winkelketens, logistiek, elektrotechnische groothandel, Bloemenveiling Aalsmeer etc.
Sinds 2005 partner bij Sman Business Value, actief op het gebied van de waardering van ondernemingen en aandelenpakketten, economische schadebepalingen, transactiebegeleiding.

 

Historie

FINEM is ontstaan uit de studiegroep Bedrijfseconomisch Beheer van het Nederlands Instituut voor Efficiency en sinds 1974 een zelfstandige vereniging die zich tot doel heeft gesteld: het ‘vergroten van kennis en inzicht van de leden voor zover betrekking hebbend op financieel-economisch beheer van ondernemingen en niet direct op winstgerichte instellingen’. Ze biedt een forum waarbinnen financiële topfunctionarissen uit het bedrijfsleven informeel en vertrouwelijk met elkaar kunnen praten over bedrijfseconomische vraagstukken.

Met een ledenbestand van ruim 100 leden vormt de besloten vereniging een dwarsdoorsnede van de financieel-economische wereld van Nederland. De vereniging organiseert voor haar leden ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en werkgroepen. Tijdens een Ronde Tafel Conferentie worden onderwerpen, die in werkgroepsverband zijn uitgediept, door en voor leden gepresenteerd en aansluitend bediscussieerd.
De definitieve nota’s worden uitgegeven in de FINEM-publicatiereeks.

Eind 2008 zijn de leden van de informele vereniging CFFO, Chief Female
Financial Officers, toegetreden tot FINEM. CFFO vormt een netwerk van vrouwelijke functionarissen die de financiële eindverantwoordelijkheid voor een bedrijf, organisatie of portefeuille of een onderdeel daarvan hebben. Zij richten zich op de ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen op het financieel-economisch vakgebied. CFFO tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten over vakinhoudelijke of procesgerichte onderwerpen waar de leden door herkenning en erkenning worden geïnspireerd.

De toegetreden CFFO-leden vormen binnen FINEM een aparte commissie die openstaat voor vrouwelijke FINEM-leden. Deze commissie organiseert periodiek bijeenkomsten gericht op haar eigen doelgroep.