Bestuursleden

Blijf vernieuwen

Gerben Dokter

Penningmeester

Financiele gezondheid

Drs. Gerben Dokter RC (Penningmeester) is de laatste jaren actief als interim CFO in de zorg onder andere bij een GGZ instelling en een laboratorium. Daarvoor vervulde hij financiële directie- en managementrollen bij dienstverlenende organisaties in de profit en non profit. Hij is na zijn studie bedrijfskunde 10 jaar actief geweest in de logistiek bij onder andere Nedlloyd en NS Cargo. Hierna heeft hij de switch gemaakt naar finance en heeft de postdoctorale controllers opleiding (RC) gevolgd. De eerste jaren in dienst bij NS Cargo als manager planning en control en de laatste 10 jaar als zelfstandig interim-manager. Zijn passie is het beter laten functioneren van organisaties. Door zijn analytisch vermogen, het vermogen om mensen mee te krijgen, zijn positieve inslag en zijn doelgerichtheid, is hij daar succesvol in. Gerben houdt van wielrennen en hardlopen in de natuur van de Utrechtse Heuvelrug. Hij is getrouwd en vader van 3 kinderen.

Rob Kalma

bestuurslid

Bestuurslid

Mr. Drs. Rob Kalma RC is sinds januari 2015 financieel directeur van BAM Infra Nederland, bestaande uit de voormalige divisies Wegen, Civiel, Rail, Infratechniek en InfraConsult. Hij startte zijn carrière bij Siemens en was daarna onder meer financieel directeur bij Strukton Groep nv en divisies van Stork en BAM. Rob is afgestudeerd in Rechten en Bedrijfseconomie en behaalde in 1997 de RC-titel.

Bestuurslid

Meltem Klaassen is CFO bij Van der Velden Concerndiensten/rioleringsbeheer b.v.
Van der Velden is marktleider in Nederland op het gebied van (afval)watermanagement en heeft met 17 vestigingen landelijk dekking.
Ze heeft meer dan 10 jaar ervaring als financieel bestuurder in diverse branches als elektronica, glastuinbouw, patient handling en stedenbouw, planologie en architectuur. Zij heeft bedrijfsadministratie gestudeerd en is erg actief geweest in de sport. Na deze periode  heeft zij snel stappen gezet in haar carrière van controller naar CFO.

Historie

FINEM is ontstaan uit de studiegroep Bedrijfseconomisch Beheer van het Nederlands Instituut voor Efficiency en sinds 1974 een zelfstandige vereniging die zich tot doel heeft gesteld: het ‘vergroten van kennis en inzicht van de leden voor zover betrekking hebbend op financieel-economisch beheer van ondernemingen en niet direct op winstgerichte instellingen’. Ze biedt een forum waarbinnen financiële topfunctionarissen uit het bedrijfsleven informeel en vertrouwelijk met elkaar kunnen praten over bedrijfseconomische vraagstukken.

Met een ledenbestand van ruim 100 leden vormt de besloten vereniging een dwarsdoorsnede van de financieel-economische wereld van Nederland. De vereniging organiseert voor haar leden ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en werkgroepen. Tijdens een Ronde Tafel Conferentie worden onderwerpen, die in werkgroepsverband zijn uitgediept, door en voor leden gepresenteerd en aansluitend bediscussieerd.
De definitieve nota’s worden uitgegeven in de FINEM-publicatiereeks.

Eind 2008 zijn de leden van de informele vereniging CFFO, Chief Female
Financial Officers, toegetreden tot FINEM. CFFO vormt een netwerk van vrouwelijke functionarissen die de financiële eindverantwoordelijkheid voor een bedrijf, organisatie of portefeuille of een onderdeel daarvan hebben. Zij richten zich op de ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen op het financieel-economisch vakgebied. CFFO tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten over vakinhoudelijke of procesgerichte onderwerpen waar de leden door herkenning en erkenning worden geïnspireerd.

De toegetreden CFFO-leden vormen binnen FINEM een aparte commissie die openstaat voor vrouwelijke FINEM-leden. Deze commissie organiseert periodiek bijeenkomsten gericht op haar eigen doelgroep.