In aansluiting op de Jaarvergadering heb ik tijdens het Nieuwjaarsdiner aangegeven dat wij als Finem de onderlinge band tussen leden enerzijds en bestuur en leden anderzijds extra aandacht willen geven als onderdeel van de voorzitterswissel.

Daartoe is met een extern bureau hard gewerkt aan een nieuwe websiteomgeving, een nieuwe look en feel maar bovenal aan de navigatie door de site. Koppelingen tussen leden, diners, bedrijfsbezoeken, ronde tafels en overig nieuws wordt verbeterd door linken met social media, zoals LinkedIn. Bij het aanmelden voor bijeenkomsten heb je als lid direct inzage in wie zich heeft aangemeld en vind je daar met bv de link met LinkedIn ook achtergronden, industriegroep, etc.

Wij hopen als bestuur dat mede daardoor deze meetings meer dan voorheen een extra aantrekkingskracht krijgen en dat het netwerk van Finem leden beter opengesteld wordt.

Tenslotte zei gezegd dat we als Finem deze zichtbaarheid willen inzetten voor een actief uitbreiden van het ledenbestand, verbetering van de spreiding van vertegenwoordigde industriegroepen en leeftijden.

Kortom op weg naar een actief Finem!

Hartelijke groet namens het gehele bestuur,

Peter Nederlof

Voorzitter